Bạn có thể liên hệ với một cửa hàng từ trang Mua hàng của bạn:

Truy cập mua hàng của tôi

Để liên hệ với một cửa hàng về một đơn đặt hàng trên vinlifedecor.com :

Đăng nhập vào vinlifedecor.com .
Bấm vào Bạn .
Nhấp vào Mua và Nhận xét .
Nhấp vào Liên hệ với cửa hàng bên cạnh đơn hàng bạn quan tâm.
Nhập tin nhắn của bạn vào hộp văn bản.
Nhấp vào Gửi . Người bán sẽ được thông báo về Cuộc hội thoại mới và sẽ có thể trả lời.
Để liên hệ với một cửa hàng về một đơn đặt hàng trên ứng dụng GreenArt:

Đăng nhập vào ứng dụng GreenArt.
Nhấn Bạn .
Nhấn vào Mua và Nhận xét .
Nhấn lệnh mà bạn quan tâm.
Nhấn Liên hệ với cửa hàng theo lệnh của bạn.
Nhập tin nhắn của bạn vào hộp văn bản.
Nhấn Gửi . Người bán sẽ được thông báo về Cuộc hội thoại mới và sẽ có thể trả lời.
Khi bạn liên hệ với một cửa hàng, bạn liên hệ với người bán.

Nếu bạn đặt hàng với tư cách là khách:
Nếu bạn đã đặt hàng với tư cách là khách , bạn có thể trả lời email nhận được khi đặt hàng. Hãy tìm giao kinhdoanh@eroart.vn trong hộp thư đến của bạn để tìm biên lai của bạn.

Làm thế nào để báo cáo vấn đề theo đơn đặt hàng
Nếu bạn gặp sự cố (đơn đặt hàng của bạn không đến hoặc không được mô tả), bạn có thể mở tranh chấp . Tìm hiểu thêm về Hệ thống tố tụng của GreenArt.

Làm thế nào để liên hệ với một cửa hàng trước khi mua
Để đặt câu hỏi về một bài viết trên vinlifedecor.com :

Trên trang danh sách sản phẩm, nhấp vào Viết cho người bán dưới tiêu đề của chủ sản phẩm.
Nếu bạn chưa đăng nhập vào tài khoản GreenArt của mình, bạn sẽ được nhắc đăng nhập.
Nhập câu hỏi của bạn vào hộp văn bản.
Nhấp vào Gửi . Người bán sẽ được thông báo về Cuộc hội thoại mới và sẽ có thể trả lời.
Để đặt câu hỏi về một bài viết trên vinlifedecor.com :

Nhấn Liên hệ trên trang chủ của cửa hàng.
Nếu bạn chưa đăng nhập vào tài khoản GreenArt của mình, bạn sẽ được nhắc đăng nhập.
Nhập câu hỏi của bạn vào hộp văn bản.
Nhấn Gửi . Người bán sẽ được thông báo về Cuộc hội thoại mới và sẽ có thể trả lời.
Các nhà cung cấp có thể giúp bạn với các chủ đề sau:

Mục chi tiết như kích thước, màu sắc và vật liệu.
Thông tin vận chuyển như ngày vận chuyển của một mặt hàng.
Điều kiện trả lại và trao đổi: mỗi người bán xác định điều kiện riêng của mình.
Ai là người bán hàng?
Mỗi cửa hàng trên GreenArt là độc lập. Chủ cửa hàng (hoặc “người bán”) là các doanh nghiệp siêu nhỏ độc lập tạo hoặc quản lý cổ phiếu của chính họ và chịu trách nhiệm cho các đơn đặt hàng của riêng họ. Nếu bạn có câu hỏi về một mặt hàng mà bạn quan tâm hoặc về việc mua hàng gần đây, người bán là người tốt nhất để liên hệ.